موارد کاربردی

موارد کاربردی

پروژه ها

1

محافظ جعبه بلندگو

2

پوشش ضد آب برای سقف ساختمان

3

پوشش ها و آسترهای 100% خالص پلی اوره ضد آب

4

استاندارد پوشش پلی اوره آب آشامیدنی

5

تعویض تجهیزات فایبرگلاس و معدن

6

پوشش محافظ برای استخرهای آب دریا ضد خوردگی

7

روکش تخت کامیون و پوشش های محافظ خودرو

8

پوشش های حفاظتی کابل های پل تونل های ترافیکی

9

حفاظت از مخازن شیمیایی خط لوله زیرزمینی