اخبار صنعتی

اخبار صنعتی

  • مزایای اسپری پلی اوره چیست؟

    پلی اوره به عنوان یک ماده پوشش جدید، درک مهندسین از پوشش های قبلی را کاملاً تغییر داده است.زیرا هیچ ماده پوششی دیگری نمی تواند نیروی کامل چکش سورتمه و جدی ترین سایش را به عنوان پلی اوره تحمل کند و در عین حال از انعطاف پذیری کافی برخوردار است.در صورت...
    ادامه مطلب